Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są w ciągu roku szkolnego. Dzieci 6-letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od września do lipca w godzinach od 7.00 do 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych w przedszkolu zatwierdzonych w Arkuszu Organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do Przedszkola Prywatnego Moje Przedszkole ABC otrzymują karty zgłoszenia dziecka do przedszkola do dnia 31 stycznia 2024 r.  Oddanie wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanie umowy jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Rodzice dzieci zapisywanych po raz pierwszy mogą składać karty do 31 marca 2024 r. Prosimy o pobranie  
karty zapisu, wypełnienie i wysłanie jej na adres mailowy: przedszkole@mojeprzedszkole.net, lub osobiste dostarczenie jej do przedszkola. Dzieci będą przyjmowane w kolejności zgłoszeń.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje podpisanie umowy i wpłata wpisowego w kwocie 300,00 zł. W razie rezygnacji z miejsca w Przedszkolu wpisowe nie jest zwracane.
Szukaj