Wpisowe 300 zł (wpłata jednorazowa zapewniająca miejsce w przedszkolu)
Pobyt dziecka w przedszkolu  - 600 zł. rodzeństwo - 550 zł. Posiłki ( stawka dzienna 14,50 zł) drugie śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje,  podwieczorek . 
W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli przedszkole zostało powiadomione o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce. 
Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego. 
Wszelkiego rodzaju płatności w Przedszkolu są uiszczane w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy 36 1140 2004 0000 3102 7499 6606.
Szukaj