Pragniesz, aby Twoje dziecko rozwijało się w miłej, przyjaznej atmosferze i wykorzystywało w pełni swoje możliwości. To właśnie zapewni Twojemu dziecku kreatywna i wykwalifikowana kadra Mojego przedszkola. Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem  dzieci - nauczycielki pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Wiedzą doskonale, jak podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, rozwijać fantazję, samodzielność i pomysłowość, w jaki sposób wyzwolić oraz rozwinąć jego potencjał twórczy, jak pobudzać rozwój fizyczny i umysłowy. Nauczyciel Mojego Przedszkola wie, że musi być cierpliwym przewodnikiem Twojego dziecka. 
W Moim Przedszkolu pracują: 
mgr Katarzyna Skóra - nauczyciel mianowany, pedagogika resocjalizacyjna i sądowa, pedagogika terapeutyczna.
Marzena Simińska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel rytmiki, absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej.
mgr Urszula Brach - nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, matematyka, język angielski, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, 
mgr Maria Pocztowska - nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, język polski, logopedia, surdopedagogika, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, 
Marzena Jędrusiak - pomoc nauczyciela, pielęgniarka dyplomowana 
Elżbieta Suchan - pomoc nauczyciela  .
Szukaj