Logo
Oferta prywatnego przeszkola Kraków

MOJE PRZEDSZKOLE ABC

  "Zabawa przede wszystkim."

 • U nas panuje miła, rodzinna atmosfera, a profesjonalna i troskliwa kadra zapewnia wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa;
 • Bogata i różnorodna baza dydaktyczna gwarantuje swobodę działania i radość tworzenia;
 • Wprowadzamy dzieci w świat wartości, rozwijamy umiejętności społeczne i odporność emocjonalną;
 • Dziecko jest dla nas najważniejsze, jest traktowane indywidualnie i podmiotowo, a specjaliści czuwają nad jego harmonijnym rozwojem;
 • Zapewniamy Rodzicom satysfakcję i zadowolenie z wyboru naszego przedszkola oraz partnerską współpracę w podejmowanych projektach edukacyjnych;
 • Aktualizujemy na bieżąco zdjęcia z życia przedszkola w naszej galerii na stronie www.mojeprzedszkole.net

W roku szkolnym 2023/24 pracujemy w oparciu o program „Drużyna marzeń” autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wyd. WSiP

Mając na uwadze wielość koncepcji filozoficznych wyjaśniających istotę wpływów różnych czynników na rozwój człowieka oraz reakcji na nie, w programie Nasze przedszkole postanowiono postrzegać i interpretować zachowania dziecięce w perspektywie transgresyjnej, sytuującej je zawsze ponad to, czego się od nich oczekuje. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze´a
 • Rytmika Carla Orffa
 • Original Play
 • Metoda wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Do nauki języka angielskiego wykorzystujemy program Powszechnej Dwujęzyczności" Dwujęzyczne dzieci"autorstwa Claire Selby

Odwiedź stornę partnera
© 2008 Moje Przedszkole ABC |