Logo
Aktualności przedszkola w Krakowie

Rok szkolny 2022/2023"Z muzyką i książką wędruję przez świat".

„To czego nie może zwykły język, znajduje bezpośredni wyraz w bezpojęciowym języku dźwięku .”

Wilhelm Wackenroder

""Z muzyką i książką wędruję przez świat” to temat przewodni, który będzie towarzyszył nam w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.

W realizacji naszych zamierzeń pomoże nam Program wychowania przedszkolnego ,,Drużyna marzeń” – autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wyd. WSiP.

O tym, że rola muzyki w procesie wychowawczo – dydaktycznym dziecka przedszkolnego ma ogromne znaczenie nie trzeba nikogo przekonywać. Muzyka od pradawnych czasów była uważana jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka. Pitagoras twierdził bowiem, że może ona zapewnić człowiekowi harmonię wewnętrzną, gdyż jest odbiciem porządku świata. Muzyka towarzyszy dzieciom od pierwszych chwil życia, a tak naprawdę nawet dużo wcześniej, dlatego należy wplatać ją do codziennych czynności jak najczęściej.

Muzyka jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole. Już w okresie przedszkolnym muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice, która wymaga opieki pedagogicznej. Edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej i moralnej, gdyż pełni ona cztery podstawowe funkcje w wychowaniu przedszkolnym: ogólnorozwojową, stymulującą rozwój fizyczny, wspomagającą uspołecznienie dzieci, terapeutyczną .

 Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka: od najprostszych - spostrzegania, poprzez strukturalizowanie - klasyfikowanie, aż do ocen estetycznych - wartościowania. Odpowiednio dobrane zadania muzyczne służą intensywnemu kształceniu uwagi, rozwijaniu pamięci i sprawności operacji myślowych.

Wspólne śpiewanie, tańczenie, muzykowanie intensywnie scalają grupę wpływając na właściwe interakcje społeczne, także jak zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za powierzoną w zadaniu muzycznym rolę i wiele innych.

Dzieci z wielką uwagą i chętnie słuchają muzyki, a wzruszenia i przeżycia tym wywołane sprawiają, że dziecko jest podatniejsze na wpływy wychowawcze.       Odpowiednio dobrana muzyka działa na dziecko wyciszająco, uspokaja je. Terapia przez muzykę istotnie wpływa na usuwanie defektów rozwojowych, takich jak: opóźnienia rozwoju sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej oraz opóźnienia rozwoju mowy.

 Gdy dziecko 3-letnie rozpoczyna w przedszkolu proces swej edukacji muzycznej jest bardzo chłonne. Nauczyciel może więc kształtować poprzez muzykę pożądane u dzieci cechy charakteru, takie jak optymizm, kreatywność, wiarę w swoje siły i umiejętności.

Mówiąc o roli muzyki w procesie wychowawczo-dydaktycznym dzieci przedszkolnych nie sposób nie wspomnieć również o fakcie, iż muzyka w sposób bardzo sugestywny zachęca dziecko do uzewnętrzniania cech swojej osobowości, potrzeb, pragnień, oczekiwań, odczuć, wyobrażeń, myśli, nastawień, skojarzeń i samopoczucia.

Potencjał wychowawczo-dydaktyczny muzyki jest więc ogromny, dlatego tak ważne jest umiejętne jego wykorzystanie. Dlatego chcemy w tym roku zachęcić dzieci do obcowania z muzyką poprzez codzienny kontakt z muzyką poważną, rozrywkową oraz zajęciami rytmicznymi oraz tanecznymi. Także poprzez propagowanie słuchania muzyki na żywo, podczas koncertów w Krakowskiej Filharmonii. Aby rozwój małego dziecka przebiegał harmonijnie należy wszystkie działania równoważyć i pozwalać dzieciom czerpać z całego wachlarza możliwości, jakie tylko są dostępne.

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki dziecka, w tym również czytelnicze. Warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy głęboko rozwija osobowość dzieci. Kiedy dziecko słucha ciekawej książki, przeżywa losy bohaterów, uczy się oceniać postępowanie książkowych postaci, odróżniać to co jest dobre, od tego co jest złe.

Dlatego w tym roku chcielibyśmy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w akcji „Poczytaj mi mamo, tato”. Akcja będzie polegać na czytaniu bajek, baśni czy wierszy (dobór dowolny), w naszym przedszkolu w dowolnie wybranym przez Państwa terminie.

Aby jak najlepiej poznawać świat przyrody, nadal będziemy spotykać się z przyrodnikiem z Fundacji Jaku na warsztatach przyrodniczych i chemicznych. Nawiązaliśmy także współpracę z podróżnikiem, który będzie cyklicznie odwiedzał nasze przedszkole, opowiadając nam o Afryce, o niemieckiej bajce, o kolorowych Indiach. Będą też „Podróże po Chińskim Murze” oraz warsztaty pt. „Dzieci Świata”.

W dalszym ciągu będziemy uroczyście obchodzić urodziny każdego dziecka w przedszkolu, ponieważ dzieci bardzo czekają na tę chwilę, by móc bawić się ze swoimi rówieśnikami. Urodziny będą tematyczne, zgodne z zainteresowaniami dziecka.

W naszym przedszkolu dzieci mają codzienny kontakt z językiem angielskim, który jest wdrażany podczas codziennych czynności oraz zajęć porannych i popołudniowych. Pozwala to na osłuchanie się z językiem, które w przyszłości zaowocuje na pewno chęcią do dalszej nauki. W naszych codziennych zajęciach propagujemy ideę „W zdrowym ciele, zdrowy duch!”, staramy się zachęcać dzieci do ćwiczeń gimnastycznych oraz zdrowego odżywiania się. Częstego przebywania na powietrzu bez względu na pogodę.

Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do wszechstronnego rozwoju Państwa dzieci, które będą ciekawe świata, odpowiedzialne za siebie i innych oraz będą potrafiły czerpać radość ze zwykłej zabawy o której często zapominamy my dorośli, starając się wyposażać dzieci w coraz to nowsze i ciekawsze zajęcia, zapominając o istocie dzieciństwa, jaką jest zabawa!

Katarzyna Skóra

Marzena Simińska© 2008 Moje Przedszkole ABC |