Logo
Kadra prywatnego przedszkola w Krakowie


Pragniesz, aby Twoje dziecko rozwijało się w miłej, przyjaznej atmosferze i wykorzystywało w pełni swoje możliwości.

To właśnie zapewni Twojemu dziecku kreatywna i wykwalifikowana kadra Mojego przedszkola.

Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem  dzieci - nauczycielki pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Wiedzą doskonale, jak podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, rozwijać fantazję, samodzielność i pomysłowość, w jaki sposób wyzwolić oraz rozwinąć jego potencjał twórczy, jak pobudzać rozwój fizyczny i umysłowy.

Nauczyciel Mojego Przedszkola wie, że musi być cierpliwym przewodnikiem Twojego dziecka.

W Moim Przedszkolu pracują:

mgr Katarzyna Skóra - nauczyciel mianowany, pedagogika resocjalizacyjna i sądowa, pedagogika terapeutyczna ...więcej

mgr Urszula Brach - nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, matematyka, język angielski, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,

mgr Maria Pocztowska - nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, język polski, logopedia,surdopedagogika, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,

Marzena Simińska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel rytmiki, absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej.

Marzena Jędrusiak - pomoc nauczyciela, pielęgniarka dyplomowana

Elżbieta Suchan - pomoc nauczyciela


© 2008 Moje Przedszkole ABC |