Logo
Cennik prywatnego przedszkola w Krakowie

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli przedszkole zostało powiadomione o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.

Wszelkiego rodzaju płatności w Przedszkolu są uiszczane w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy 36 1140 2004 0000 3102 7499 6606.

© 2008 Moje Przedszkole ABC |